Maersk Product Tankers osiągnął rekordowe wyniki finansowe w 2020 roku

Przyspieszenie strategii firmy i silne rynki w pierwszej połowie roku sprawiły, że Maersk Product Tankers odnotował znaczący wzrost zysków w 2020 roku.

„Spoglądamy wstecz na rok zdefiniowany przez pandemię zdrowia, która wstrząsnęła wszystkimi zakątkami świata, pozostawiając niezatarty ślad na ludziach i społeczeństwie” – mówi Christian M. Ingerslev, dyrektor generalny Maersk Product Tankers. „W jednym z najbardziej niestabilnych lat w historii rynku tankowców osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i wzmocniliśmy pozycję rynkową firmy, optymalizując skład i wydajność naszej floty. Szczególne podziękowania należą się naszym kolegom na morzu. Odgrywają kluczową rolę w zaopatrywaniu świata w energię, pomimo długiego przebywania na morzu podczas kolejnych blokad społeczeństwa ”.

Połączenie transakcji statkami, które zapewniają optymalny skład floty, możliwość wykorzystania rozwiązań cyfrowych, handlowych i technicznych w celu zwiększenia wydajności floty oraz rosnące stawki frachtowe, zwiększyły zyski, zamieniając zysk netto z 92,4 mln USD w 2019 na 160,7 mln USD netto. zysk w 2020 r. Przychody spółki spadły do ​​663,6 mln USD (727,7 mln USD), głównie w wyniku spadku stawek przewozowych w drugiej połowie roku, przy jednoczesnym uzyskaniu dodatniego wolnego przepływu środków pieniężnych w wysokości 183,2 mln USD (ujemny przepływ środków pieniężnych w wysokości 11,1 mln USD).

Rynek tankowców produktowych to opowieść o dwóch połowach w 2020 roku. W pierwszej połowie roku załamał się popyt na produkty ropopochodne. Zbiegło się to z wypuszczeniem przez OPEC dodatkowych wolumenów na rynek, co spowodowało, że ceny ropy osiągnęły historyczny najniższy poziom. Doprowadziło to do wykorzystania kilku tankowców jako magazynów, co spowodowało skokowy wzrost zysków do nowych rekordów. Druga połowa roku przyniosła niższe stawki frachtowe i rosnącą flotę tankowców, co spowodowało nierównowagę popytu i podaży. Maersk Product Tankers spodziewa się, że rynek pozostanie stłumiony w pierwszej połowie 2021 r., Ale może ponownie wzrosnąć w dalszej części roku, w zależności od szybkości i skuteczności szczepionki COVID-19.

Maersk Product Tankers kontynuowała współpracę strategiczną z firmą Maersk Tankers, która zarządza flotą pod względem handlowym i technicznym. Skala Maersk Tankers z ponad 230 statkami pod zarządzaniem oraz znaczące inwestycje w cyfrowe, komercyjne i techniczne rozwiązania żeglugowe umożliwiły lepsze wyniki ekonomiczne i środowiskowe aktywów. Krytyczne w tym przypadku było zastosowanie rozwiązania cyfrowego Optimize firmy ZeroNorth. Dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów Optimize pomaga operatorom optymalizować wydatki na bunkry, co z kolei ogranicza emisje CO2 i zwiększa przychody. Rozwiązanie to było stosowane w całej flocie, a obecnie korzysta z niego 1500 statków trampowych.

Rozwiązania te zredukowały emisję CO2 floty Maersk Product Tankers o 3,3%, co daje łączną redukcję o 28,7% w latach 2008-2020 (mierzoną za pomocą wskaźnika operacyjnego efektywności energetycznej). To sprawia, że ​​Maersk Product Tankers jest na dobrej drodze do osiągnięcia 30-procentowej redukcji do 2021 roku.

„Armatorzy muszą wdrożyć kompleksowe plany redukcji emisji CO2. Jesteśmy niezachwianie zaangażowani w redukcję emisji spalin naszej floty poprzez partnerstwo i innowacyjne rozwiązania ”- mówi Ingerslev.

Firma zrealizowała szereg transakcji statkowych po atrakcyjnych cenach, w tym umowę sprzedaży i leasingu zwrotnego dziewięciu jednostek. W sumie sprzedano 20 statków, a do floty trafiły dwa nowe budowle. Trwający program nowych konstrukcji dostarczy dziewięć LR2 w nadchodzących latach.

Blokady i ograniczenia wprowadzone przez rządy w celu powstrzymania pandemii sprawiły, że zmiana załogi była niezwykle trudna i stanowiła dodatkowy koszt. Mimo to techniczne zarządzanie statkami Maersk Tankers obniżyło średnie dzienne koszty eksploatacji do 5590 USD dziennie (5696 USD dziennie w 2019 r.). Osiągnięto to między innymi dzięki większemu wykorzystaniu danych i technologii w naprawach i konserwacji statków.

Maersk Product Tankers znajduje się na solidnej pozycji rynkowej na początku 2021 r. Dzięki wynikom i wynikom osiągniętym w 2020 r. Będzie nadal współpracować z Maersk Tankers i jednocześnie obie firmy podejmą działania mające na celu utrzymanie konkurencyjności flota odpowiadająca cyklicznemu charakterowi rynków żeglugowych, zaspokajająca potrzeby klientów i zapewniająca atrakcyjne zwroty właścicielom.

Wybrane dane finansowe w 2020 r. – wyniki całoroczne

  • Zysk netto: 160,7 mln USD (92,4 mln USD)
  • Przychody: 663,6 mln USD (727,7 mln USD)
  • Przepływy pieniężne: dodatnie wolne przepływy pieniężne w wysokości 183,2 mln USD (ujemne wolne przepływy pieniężne w wysokości 11,1 mln USD)
  • Zaległe zobowiązania kapitałowe: 301,8 mln USD (421,2 mln USD)
  • Średnie dzienne koszty eksploatacji statków: 5590 USD dziennie (5696 USD)

Źródło: Maersk Tankers

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

POZOSTAŁE ARTYKUŁY