Parlament Wielkiej Brytanii zwraca uwagę na emisje ze statków

Komisja ds. Audytu Środowiskowego (EAC) w brytyjskim parlamencie rozpoczęła nowe dochodzenie w celu zbadania, jak sektory żeglugi i lotnictwa mogą najlepiej osiągnąć zerowe emisje.

Jak wyjaśniono, żegluga i lotnictwo razem stanowią 10% emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii, a dekarbonizacja tych sektorów odegra kluczową rolę w osiągnięciu zerowych emisji netto do 2050 r.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ostrzega, że ​​przewiduje się, że emisje dwutlenku węgla z żeglugi wzrosną nawet o 50% powyżej poziomów z 2018 r. do 2050 r., jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. Co więcej, lotnictwo ma być największym sektorem emitującym do 2050 r., zgodnie z obecnymi trendami.

Podczas badania EAC rozważy szereg obszarów, które mogą odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji w tych dwóch sektorach.

Obejmują one komercjalizację nowych technologii oraz niskoemisyjnych, przechodzących na zero, paliw węglowych; zmniejszenie popytu; oraz możliwości stymulowania międzynarodowych działań w celu obniżenia globalnych emisji z tych sektorów.

Komisja Europejska przedstawiła niedawno swój plan „Fit for 55”, który po raz pierwszy opodatkowuje paliwa lotnicze i morskie, jednocześnie ustalając cele dotyczące emisji ze statków i zrównoważonych paliw lotniczych. Jest to dodatek do rozszerzonego systemu handlu uprawnieniami do emisji obejmującego żeglugę w UE od 2023 roku.

„Lotnictwo i żegluga odpowiadają za 10% emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. Gdy wracamy do normalności po pandemii, musimy znaleźć sposoby na wsparcie sektorów lotnictwa i żeglugi przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu ich śladu węglowego: nie będzie to zwykłe żeglowanie, ale niewykonanie tego nigdy nie spowoduje startu netto zerowej Wielkiej Brytanii ”. Rt Hon Philip Dunne, poseł, przewodniczący Komisji ds. Audytu Środowiskowego, powiedział.

„Międzynarodowa żegluga transportuje ponad 80% światowego handlu, a jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, jej emisje mogą się podwoić do 2050 r.” – dodał.

„Istnieją odważne ambicje – ujawnione przez rząd dopiero w zeszłym tygodniu – dotyczące nowej technologii, aby obniżyć nasz udział w emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym do zera netto do 2050 roku. Cieszymy się, że rząd podjął poważne zaangażowanie w tegoroczny COP26, aby uwzględnić te emisje w opracowywaniu planów Net Zero Britain. Ale wyzwania techniczne są ogromne i chcemy rzucić światło w tym dochodzeniu na szanse i zagrożenia związane z osiągnięciem tych celów”.

Komisja zaprasza do składania pisemnych zgłoszeń do 3 września 2021 r.

źródło: UK Parliament

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

POZOSTAŁE ARTYKUŁY